சந்தா விவரமறிய தமிழ் முரசின் இணையப் பக்கத்தை நாடுங்கள்.

தமிழ் முரசு

உள்ளூர், இந்திய, வெளிநாட்டுச் செய்திகளை வாசகர்களுக்கு உடனுக்குடன் தருகிறது தமிழ் முரசு. மாணவர்கள் முதல் பெற்றோர், பட்டத்தொழிலர்கள், ஓய்வுபெற்றோர் என எல்லாருக்கும் ஏதாவதொன்றை அன்றாடம் வழங்குகிறது.

 

கிடைக்கும் ஊடகம்

அனைத்து உள்ளூர், அனைத்துலக, இந்தியச் செய்திகளையும் நாள்தோறும் பெற்றிடுங்கள்.

அச்சு

அச்சு: உலகெங்கிலும் நடக்கும் நிகழ்வுகளின் புத்தம்புதிய செய்திகளைப் பெற்றிடுங்கள்.

இவை அனைத்தும் கிடைக்கும்

முக்கியமான உள்ளூர் மற்றும் உலகச் செய்திகள்
அண்மை விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்குச் செய்திகள்
ராசிபலன், வார பலன்
இளையர்களின் சாதனைகளைப் பறைசாற்றும் இளையர் முரசு
மொழி வளமூட்டும் மாணவர் முரசு
உங்கள் இலக்கிய படைப்புகள்

சந்தா வகையைத் ​தேர்ந்தெடுங்கள்

Sorry there is no package found for the publication.